Podmínky
Rezervace, platba, pobyt

Rezervace

Rezervaci provádějte telefonicky nebo e-mailem. Viz. záložka  Kontakt . 

Po zaplacení rezervační zálohy 30% Vám bude zasláno potrzení o obdržení platby, tím se rezervace stává závaznou.


Platba a storno podmínky


Platba se provádí:

  1.  Záloha (30% z celkové částky za pobyt) - převodem na bankovní účet                      Bankovní spojení: FIO banka; číslo účtu: 2700192508/2010                                                                      nebo   ČSOB; číslo účtu: 171846967/0300      
  2.  Doplatek v hotovosti v místě ubytování. 

Stornopoplatky při zrušení rezervace:

nad 1 měsíc ................ stornopoplatek ve výši 10% z celkové ceny za pobyt

do 1 měsíce  ..............  stornopoplatek ve výši 30% z celkové ceny za pobyt

Provozní řád

Čas příjezdu  do ubytování  mezi 14 - 18 hodin  /  Lze domluvit i individuálně dle aktuální situace.

Čas odjezdu z ubytování mezi 9 - 10 hodin        /  Lze domluvit i individuálně dle aktuální situace.

Noční klid v čase  22.00 -  6.00  hodin

 

Požární řád

Požární a poplachové směrnice ubytování VILA Sázava


Osoba, která zpozoruje požár je povinna:

1. pokusit se uhasit požár všemi dostupnými prostředky

- na každém patře jsou na schodišti práškové hasící přístroje

- v kotelně je práškový hasící přístroj

- v dřevěném altánu je vodní hasící přístroj 

2. voláním " HOŘÍ" upozornit ostatní ubytované hosty a personál. 

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

Voláním "HOŘÍ" 

Telefonicky na mezinárodní tísňovou linku 112 

Při hlášení zřetelně uvést:

1. kdo volá

2. místo a rozsah požáru

3. číslo telefonu a odkud je voláno - město, ulice, číslo domu 

4. možné hrozící nebezpečí

5. zda je někdo zraněn

6.  Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky

7.  Udělejte, co operátor říká

Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta až do výše 100 000 Kč. 

Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
  • 155 Zdravotnická záchranná služba,
  • 158 Policie ČR.
  • 156 Obecní (městská) policie


_