Rezervace

Rezervaci provádějte online: 

REZERVACE

nebo

telefonicky či e-mailem:

Kontakt

Po zaplacení rezervační zálohy 20% Vám bude zasláno potrzení o obdržení platby, tím se rezervace stane závaznou.

Platba

Platba se provádí:

  1. Na základě zálohové faktury: Záloha (20% z celkové částky za pobyt) - převodem na bankovní účet Bankovní spojení: FIO banka; číslo účtu: 2801932835/2010
  2. Doplatek v hotovosti v místě ubytování, nebo předem na účet: 2801932835/2010      či na místě převodem přes QR kód
  3. Nelze platit kartou


Storno 

Stornopoplatky při zrušení rezervace:

nad 1 měsíc (do začátku pobytu) ................ ZDARMA - vracíme celou zaplacenou zálohu

do 1 měsíce .............. stornopoplatek ve výši 10% z celkové ceny za pobyt

Provozní řád

Čas příjezdu do ubytování mezi                       16 - 20 hodin 

 Lze domluvit i individuálně dle aktuální situace.

Čas odjezdu z ubytování mezi

        9 - 10 hodin 

 Lze domluvit i individuálně dle aktuální situace.

Noční klid v čase 22.00 - 6.00 hodin

Požární řád

Požární řád

Požární a poplachové směrnice ubytování VILA Sázava

Dům je vybaven hlásiči kouře, únikovými a dalšími ukazateli dle požárních směrnic.

Osoba, která zpozoruje požár je povinna:

1. pokusit se uhasit požár všemi dostupnými prostředky

- na každém patře jsou na schodišti práškové hasící přístroje

- v kotelně je práškový hasící přístroj

- v dřevěném altánu je vodní hasící přístroj

2. voláním " HOŘÍ" upozornit ostatní ubytované hosty a personál.

Způsob vyhlášení požárního poplachu:

Voláním "HOŘÍ"

Telefonicky na mezinárodní tísňovou linku 112

Při hlášení zřetelně uvést:

1. kdo volá

2. místo a rozsah požáru

3. číslo telefonu a odkud je voláno - město, ulice, číslo domu

4. možné hrozící nebezpečí

5. zda je někdo zraněn

6. Nezavěšujte, odpovězte operátorovi na jeho otázky

7. Udělejte, co operátor říká

Zneužívání tísňových linek je trestné a hrozí za ně pokuta až do výše 100 000 Kč.

Upozorňujeme, že kromě jednotného evropského čísla tísňového volání 112 jsou v ČR v platnosti také národní čísla tísňového volání:

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
  • 155 Zdravotnická záchranná služba,
  • 158 Policie ČR.
  • 156 Obecní (městská) policie